מחצבה

מחצבה להפקת אבן לחיפוי ושיש בשטח השייך לקרית ארבע וממוקם מזרחית לישוב