מוזיאון “ארץ יהודה”

מרכז מבקרים חוויתי  ומוזיאון כ- 2,000 מ”ר ושטחי חניה, אייקון אזורי שיראה למרחקים ויהווה שער כניסה חווייתי למרחב התיירותי. מפגש ראשון והכנה של המבקר בטרם הגעתו אל מערת המכפלה וחברון. באתר יכללו מסרים תנכיים, היסטוריים, ארכיאולוגיים ועכשוויים. הפרויקט יתחבר אל פארק אלון באמצעות גשר או מנהרה.