מסחר ועסקים

מנהלת אזור התעשייה:
טיפול שוטף באזור התעשייה,שיווק הנכסים,עבודה שוטפת עם חב’ מבני תעשייה.
טיפוח היזמים ובעלי המפעלים באמצעות מט”י והרשות לפיתוח הנגב,ייזום סדנאות והכשרות מקצועיות ליזמים ותיקים וחדשים.
גיוס יזמים ובעלי מפעלים חדשים,הדרכה וליווי מקצועי צמוד מול הגורמים השונים עד להקמת המפעל.
הובלת התכנון וקידום הרחבת אזור תעשייה ב’ כ-400 דונם של מגרשים לתעשייה.

מתחם מסחרי:
מיזם של החברה הכלכלית להקמת מתחם למסחר ושירותים. כ- 4,000 מ”ר מבונה ב-2 מפלסים 2,500 מ”ר+1,500 מ”ר. אומדן להקמת הפרויקט כ- 20 מלש”ח. הוכנה פרוגראמה כלכלית לפרויקט. מוכן למכרז. קיימת התעניינות של גופים כלכליים ומסחריים שונים לשת”פ בהקמת הפרויקט.

מתחם אלפא:
מוקד מסחר תיירותי. משתרע על כ- 20 דונם כ- 17,300 מ”ר בינוי.
תב”ע בתוקף 510/1/5/1 מאושרת למסחר ושירותים. מוצע להקים מכלול תיירותי-מסחרי המשלב יזמות מקומית ועוגנים כלכליים המהווה פתרון למבקרים במרחב.
שאטל חווייתי עם הדרכה אל מערת המכפלה וחברון.
מסחר- חנויות בוטיק, מזכרות, אוירה של מדרחוב.

מבנה טכנולוגי:
מבנה מודרני ומטופח הממוקם באזור התעשייה

להשכרת משרדים מפוארים בגדלים שונים לתעשייה נקייה.