עלויות

עלויות הגשה

סכום סעיף עבור
25,000 ₪ דמי טיפול החברה הכלכלית קרית ארבע חברון
2,500 ₪ דמי פתיחת תיק משרד הכלכלה
 123,000ש”ח דמי פיתוח מגרש חברת מקיף פיתוח ותשתיות
____________ אגרת בניה מועצה מקומית קרית ארבע
323 ש”ח אגרת רישוי מועצה מקומית קרית ארבע

עלויות שוטפות

סכום סעיף עבור
1.5 ₪ למ”ר בנוי דמי ניהול חודשיים החברה הכלכלית קרית ארבע חברון
2.02 ש”ח לקוב אגרת ביוב מועצה מקומית
 88.34 ש”ח למ”ר ארנונה שנתית לשטח בנוי מועצה מקומית
15.9 ש”ח  למ”ר ארנונה שנתית לשטח תפוס מועצה מקומית קרית ארבע