מידע ליזם

תהליך הקצאת קרקע ליזם

 

1
פנייה למנהלת

פנייה בכתב למנהלת איזור התעשייה
פגישת היכרות השלמת פרטים ואיתור שטח מתאים
ועדת איכלוס

2
קבלת הקצאה

קבלת ההקצאה הינו תהליך בירוקראטי המתבצע ע”י המנהלת מול משרד הכלכלה ומול המנהל האזרחי. בתום התהליך ייחתם חוזה חכירה בין המנהל ליזם.

3
תכנון

תוצג פרוגראמה ראשונית ע”י היזם.

ליווי ביצוע ו תכניות ופיקוח יעלו עד כ 10% מהיקף הפרויקט.

4
ביצוע

החברה הכלכלית הינה חברה קבלנית עם סיווג לענפי הבנייה, תשתיות ופיתוח מרשם הקבלנים. החברה תבצע עבור היזם את כל עבודות הפיתוח והבינוי תוך עמידה בכל הדרישות והתקנים, תוך התחייבות ללוחות זמנים ולמחירים סבירים.
אודות הפארק

טפסים

מידע ליזם

עלויות