אודות הפארק

החברה הכלכלית מנהלת את אזורי התעשייה של קרית ארבע,
בקרית ארבע קיימים היום 2 אזורי תעשייה פעילים:
אזור התעשייה א’- הכולל בתי עסק שונים כגון חנויות, נגריות ועוד.
אזור התעשייה ב’- הכולל מפעלים שונים ויקבים.
באזור התעשייה א’ ניתן לשכור תאים בגדלים שונים לשם הפעלת עסקים חדשים.
באזור התעשייה ב’ ישנם שטחים מפותחים בבעלות משרד התמ”ת המוצעים ליזמים ובעלי מפעלים הרוצים להעתיק או לפתוח עסק בקרית ארבע.

מטרת המנהלת:
משיכת עסקים ויזמים לאזור על מנת לפתח מרכזי תעסוקה לרווחת הציבור.
לעזור לעסקים קיימים ולסייע מול משרד הכלכלה.
לדאוג לתחזוקת המקום וחזות המבנים.