מבנה טכנולוגי

מבנה הטכנולוגי הינו מבנה בבעלות המועצה המקומית המנוהל ע”י החברה הכלכלית,
המבנה ממוקם באזור התעשייה א’ בקרית ארבע ומשמש למשרדים ותעשייה נקייה.
המבנה הינו מבנה חדיש ,מפואר ונגיש.
ניתן לשכור משרדים בגדלים שונים .
במקום שירותי ניקיון ומיזוג.

פרוט עלויות שכירות וניהול מבנה טכנולוגי

קטגוריה מחיר למ”ר לפני מע”מ
שכירות 25 ₪
דמי ניהול 15 ₪
ארנונה 7 ש”ח
חשמל בהתאם לצריכה חודשית
חשמל משותף בהתאם לצריכה משותפת  חודשית