מכרזים

לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים

מכרז 06/2021

חכל יהודה מכרז עמדות טעינה לרכבים חשמליים לפרסום 5.10.21

עלות המכרז 1000 ש”ח.

הגשת מכרז עד לתאריך- 24.10.2021 בשעה 15:00 למשרדי החברה.

 

לפרטים:

משרדי החברה-02-9961988.
שירה לוי-0505906292

*******************************************************************************************************

השכרת שטחים וגגות לשם הקמת מערכות סולאריות פוטו וולטאיות

מכרז 05/2021.

חברה כלכלית יהודה, מכרז להשכרת שטחים וגגות לשם הקמת מערכות סולאריות פוטו וולטאיות (PV ).

סיור קבלנים- לא חובה

עלות המכרז 1000 ש”ח.

הגשת מכרז עד לתאריך- 24.10.2021 בשעה 15:00 למשרדי החברה.

לחוברת המכרז לחץ כאן

חכל יהודה סולארי נספח ג.1

חכל יהודה סולארי נספח ג.2

חכל יהודה סולארי נספח ג.3

חכל יהודה מסמך הבהרה ראשון 7.10.2021

לפרטים:

משרדי החברה-02-9961988.
שירה לוי-0505906292