מכרזים

מכרז לניהול, אספקה ותפעול החלפת ומעבר מרכבי מנוע בערה לרכבים

חשמליים (BEV)

מכרז 01/22

חכל יהודה מכרז 1-22 ניהול אספקה ותפעול מעבר לרכב חשמלי 

מסמך הבהרה 1 ליסינג חשמלי קרית ארבע

 

עלות המכרז:500 ₪

מועד האחרון לשאלות המכרז הינו 26/4/2022 בשעה 15:00

הגשת מכרז עד לתאריך- 09/05/2022 בשעה 15:00 למשרדי החברה.

טל ומען לפרטים: 02-9961988/ tenders@kaec.co.il

****************************************************************

לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים

מכרז 06/2021

חכל יהודה מכרז עמדות טעינה לרכבים חשמליים לפרסום 5.10.21

עמדות הטענה לרכב חשמלי חכל יהודה מסמך הבהרה ראשון 19.10.2021

עמדות הטענה לרכב חשמלי חכל יהודה מסמך הבהרה שני 28.10.2021

נספח ב2ב אישור ביטוחי הקבע

עלות המכרז 1000 ש”ח.

מועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז הינו ה28.10.2021 בשעה 15:00.

הגשת מכרז עד לתאריך- 04.11.2021 בשעה 15:00 למשרדי החברה.

 

לפרטים:

משרדי החברה-02-9961988.

*******************************************************************************************************

השכרת שטחים וגגות לשם הקמת מערכות סולאריות פוטו וולטאיות

מכרז 05/2021.

חברה כלכלית יהודה, מכרז להשכרת שטחים וגגות לשם הקמת מערכות סולאריות פוטו וולטאיות (PV ).

סיור קבלנים- לא חובה

עלות המכרז 1000 ש”ח.

מועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז הינו ה28.10.2021 בשעה 15:00.

הגשת מכרז עד לתאריך- 01.11.2021 בשעה 15:00 למשרדי החברה.

לחוברת המכרז לחץ כאן

חכל יהודה סולארי נספח ג.1

חכל יהודה סולארי נספח ג.2

חכל יהודה סולארי נספח ג.3

חכל יהודה מסמך הבהרה ראשון 7.10.2021

לפרסום – חכל יהודה מסמך הבהרה שני 19.10.2021

נספח א3 הצעת המציע

לפרטים:

משרדי החברה-02-9961988.