מכרזים

מכרז 10/23

השתתפות בתהליך פריסת תשתיות טעינה לרכבים חשמליים

מכרז 10-23

טל ומען לפרטים:

שרון- 050-6718982/ sharon@kaec.co.il

*****************************************************************************************************************************************************************************

מכרז 09/23

רכש למרכיבי ביטחון ברשיות מקומיות ביהודה 

עלות המכרז:500 ₪

שאלות הבהרה עד לתאריך 29.09.23 בשעה 15:00

לכתובת הדוא”ל Tenders@kaec.co.il  

רכישת מכרז עד לתאריך 19.11.23 בשעה 15:00

ניתן לרכוש את המכרז בדרכים הבאות: בהעברה בנקאית/ציק/מזומן

פרטי חשבון:

בנק לאומי, סניף 647, מס חשבון 17430057

יש לשלוח אישור העברה ומספר ח.פ למייל office@kaec.co.il

ציק– לפקודת החברה הכלכלית קרית ארבע, במסירה ידנית לשירה

במזומן-  במסירה ידנית לשירה

מועד הגשת המכרז נקבעה לתאריך 26.11.23

טל ומען לפרטים: 02-9961988/Tenders@kaec.co.il  

מכרז רכש מרכיבי בטחון מעודכן 09.23

מענה לשלאות הבהרה- מכרז רכש 1

תשובות לשאלות הבהרה מכרז רכש 27.9  2

******************************************************************************************************************************

מכרז 08/23

לשיתוף פעולה עם יזמים וחברות

בביצוע פיילוטים בתחום האנרגיה המתחדשת, חיסכון אנרגטי, אגירה ופעולות הטענה

בשטח רשויות מקומיות ביהודה ושומרון

שאלות הבהרה יש להעביר עד לתאריך 9.8.23 בשעה 12:00 לכתובת הדוא”ל Tenders@kaec.co.il  

הגשת מכרז עד לתאריך- 1.9.23 בשעה 09:00

טל ומען לפרטים: 02-9961988/Tenders@kaec.co.il  

קק ליזמים ולמשקיעים לפיתוח פתרונות אנרגיה במגזר מוניציפלי חכל יהודה 5.7.2023

**********************************************************************************************

מכרז 07/23

עבודות לאספקה והתקנה של מערכות מיגון פיזי

עלות המכרז:500 ₪

מפגש מציעים: 21.6.23 בשעה 11:00- בזום

מועד האחרון לשאלות המכרז הינו 29.06.23 בשעה 12:00, על גבי קובץ וורד בלבד

הגשת מכרז עד לתאריך- 10.7.23 בשעה 12:00 למשרדי החברה במעטפה סגורה וחתומה עליה מס המכרז.

טל ומען לפרטים: 02-9961988/ b.d@kaec.co.il

ההשתתפות בפגש מציעים הינה חובה – 

מפגש מציעים- כניסה לזום

אפשר גם להצטרף באמצעות הטלפון: ‎‪(IL)‏

+972 73-359-9899‬‎ קוד גישה: ‎‪367 773 528 8213‬#‎

__מסמכי מכרז מסגרת חלק א -חכל יהודה – הנדסי

כתב כמויות לקבלן- מכרז מסגרת חכל יהודה- מיגון פיזי

מכרז מסגרת חכל יהדה- כרך ג

שאלות הבהרה מכרז אביזרי בטחון – חכל יהודה   2.7.23

אישור ביטוח גרסה חדשה- לחתימה

 ***************************************************************************************************

מכרז 06/23

עבודות לאספקה והתקנה של מערכות ביטחון טכנולוגיות

עלות המכרז:1000 ₪

מפגש מציעים: 21.6.23 בשעה 10:00- בזום

מועד האחרון לשאלות המכרז הינו 29.06.23 בשעה 12:00, על גבי קובץ וורד בלבד

הגשת מכרז עד לתאריך- 10.7.23 בשעה 12:00 למשרדי החברה במעטפה סגורה וחתומה עליה מס המכרז.

טל ומען לפרטים: 02-9961988/ b.d@kaec.co.il

ההשתתפות בפגש מציעים הינה חובה – 

מפגש מציעים- כניסה לזום

אפשר גם להצטרף באמצעות הטלפון: ‎‪(IL)‏

+972 73-359-9899‬‎ קוד גישה: ‎‪367 773 528 8213‬#‎

מסמכי מכרז מסגרת חלק א -חכל יהודה

נספח חוזה ואחזקה- חכל יהודה

כתב כמויות לקבלן- מכרז מסגרת חכל יהודה- טכנולוגי

מסמכי מכרז מע הגנה טכנולוגיות חכל יהודה חלק ב

שאלות הבהרה – מכרז טכנולוגי חכל יהודה 2.7.23

אישור ביטוח גרסה חדשה- לחתימה

********************************************************************************************************************************************************

מכרז 05.01/22

מכרז מסגרת לעבודות הנדסה בנאיות

עלות המכרז:1500 ₪

מועד האחרון לשאלות המכרז הינו 14.06.23

הגשת מכרז עד לתאריך- 9.07.23 בשעה 15:00 למשרדי החברה.

טל ומען לפרטים: 02-9961988/ tenders@kaec.co.il

מכרז מסגרת תשתיות פיתוח ובניה 05.01

שאלות הבהרה 1    15.6.23

‏‏שאלות הבהרה 2

שאלות הבהרה 25.6.23

******************************************************************************************************************************************************

מכרז 04/23

הפעלת משאיות אוכל

“FOOD TRUCKS”

במתחם תחנת הדלק בכניסה לקריית ארבע

עלות המכרז:1000 ₪

מועד האחרון לשאלות המכרז הינו 28.05.2023

הגשת מכרז עד לתאריך- 18.6.23 בשעה 14:00 למשרדי החברה.

טל ומען לפרטים: 02-9961988/ tenders@kaec.co.il

קול קורא להצבת משאיות מזון – פוד טראק

***************************************************************************

מכרז 03/23

רכש רכבים חשמליים מיבואני רכב רשמי או מקביל עבור רשויות מקומיות ביהודה ושומרון

עלות המכרז 5000 ש”ח + מע”מ

המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 30/3/2023 בשעה 15:00, למשרדי החברה בלבד.

מכרז רכש רכבים חכל יהודה ג.1

(פורסם בתאריך 15.2.23)

********************************************************************************************************

מכרז 01/23

איתור ובחירת גורם מימון / יזם לטובת הקמה וניהול של מבנים להשכרה במגרשים 31 – 33 באזה”ת ב’ בקרית ארבע

עלות המכרז 5000 ש”ח + מע”מ

מפגשי מציעים (חובה): יתקיימו ביום 16/4/2023 בשעה 11:00 וגם ביום 7/5/2023 בשעה 11:00 במשרדי החברה ולאחר מכן באזה”ת ב’ (אתר הפרויקט).

ההשתתפות ב-1 ממפגשי המציעים הינה חובה. ההשתתפות ב-2 חלקי מפגש המציעים הינה חובה.

המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 21/5/2023 בשעה 15:00, למשרדי החברה בלבד.

טל ומען לפרטים: 02-9961988/ office1@kaec.co.il

מכרז מימון חכל יהודה – חוברת משפטית לפרסום

מכרז מימון חכל יהודה – נוסח מודעת המכרז המלאה מכרז מימון חכל יהודה – נוסח מודעת המכרז המלאה

 

***************************************************************************************************************************************************

מכרז 06/22

לחברה הכלכלית דרוש/ה מהנדס/ת

הגשת מועמדות עד לתאריך- 22.1.23

בשעה 12:00 

טל ומען לפרטים: 02-9961988/ office1@kaec.co.il

מכרז מהנדס חברה כלכלית_

 

***************************************************************

מכרז מסגרת לעבודות הנדסה בנאיות

עלות המכרז:1000 ₪

הגשת מכרז עד לתאריך- 14/08/2022

בשעה 15:00 למשרדי החברה.

טל ומען לפרטים: 02-9961988/ tenders@kaec.co.il

מכרז מסגרת תשתיות פיתוח ובניה

מסמך הבהר מס 1  – 21.7.22

מסמך הבהר מס 2  24.7.22

מסמך הבהר מס 3  4.8.22

ערבות קיום מכרז  4.8.22

מסמך הבהרה מס 4  4.8.22

*********************************************************************************

הפעלת משאיות אוכל

“FOOD TRUCKS”

במתחם תחנת הדלק בכניסה לקריית ארבע

עלות המכרז:750 ₪

מועד האחרון לשאלות המכרז הינו 26/06/22 

הגשת מכרז עד לתאריך- 03/07/2022 בשעה 14:00 למשרדי החברה.

טל ומען לפרטים: 02-9961988/ tenders@kaec.co.il

– קול קורא להצבת משאיות מזון – פוד טראק לפרסום

***************************************************************************

שיפוץ 8 דירות קיימות בקרית ארבע

עלות המכרז:1,500 ₪

מועד האחרון לשאלות המכרז הינו 30/06/22 בשעה 14:00

הגשת מכרז עד לתאריך- 05/07/2022 בשעה 14:00 למשרדי החברה.

טל ומען לפרטים: 02-9961988/ tenders@kaec.co.il

– הסכם מכרז 8 דירות

– מכרז 8 דירותשיפוץ דירות

– כתב כמויות-8 דירות

 

*************************************************************************************

מכרז לניהול, אספקה ותפעול החלפת ומעבר מרכבי מנוע בערה לרכבים

חשמליים (BEV)

מכרז 01/22

חכל יהודה מכרז 1-22 ניהול אספקה ותפעול מעבר לרכב חשמלי 

מסמך הבהרה 1 ליסינג חשמלי קרית ארבע

 

עלות המכרז:500 ₪

מועד האחרון לשאלות המכרז הינו 26/4/2022 בשעה 15:00

הגשת מכרז עד לתאריך- 09/05/2022 בשעה 15:00 למשרדי החברה.

טל ומען לפרטים: 02-9961988/ tenders@kaec.co.il

****************************************************************

לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים

מכרז 06/2021

חכל יהודה מכרז עמדות טעינה לרכבים חשמליים לפרסום 5.10.21

עמדות הטענה לרכב חשמלי חכל יהודה מסמך הבהרה ראשון 19.10.2021

עמדות הטענה לרכב חשמלי חכל יהודה מסמך הבהרה שני 28.10.2021

נספח ב2ב אישור ביטוחי הקבע

עלות המכרז 1000 ש”ח.

מועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז הינו ה28.10.2021 בשעה 15:00.

הגשת מכרז עד לתאריך- 04.11.2021 בשעה 15:00 למשרדי החברה.

 

לפרטים:

משרדי החברה-02-9961988.

*******************************************************************************************************

השכרת שטחים וגגות לשם הקמת מערכות סולאריות פוטו וולטאיות

מכרז 05/2021.

חברה כלכלית יהודה, מכרז להשכרת שטחים וגגות לשם הקמת מערכות סולאריות פוטו וולטאיות (PV ).

סיור קבלנים- לא חובה

עלות המכרז 1000 ש”ח.

מועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז הינו ה28.10.2021 בשעה 15:00.

הגשת מכרז עד לתאריך- 01.11.2021 בשעה 15:00 למשרדי החברה.

לחוברת המכרז לחץ כאן

חכל יהודה סולארי נספח ג.1

חכל יהודה סולארי נספח ג.2

חכל יהודה סולארי נספח ג.3

חכל יהודה מסמך הבהרה ראשון 7.10.2021

לפרסום – חכל יהודה מסמך הבהרה שני 19.10.2021

נספח א3 הצעת המציע

לפרטים:

משרדי החברה-02-9961988.