חברי הנהלה וצוות

אליהו ליבמן- יו”ר החברה

אלי הירשהורן- מנכ”ל החברה

דירקטוריון החברה מורכב מנציגי ציבור, חברי מועצה ובעלי מניות החברה.

עו”ד מאיר בן שחר- יועץ משפטי של החברה

רו”ח רן לירון – רו”ח החברה

שירה לוי- הנהלת משרד

יאיר באט- מהנדס החברה

שרון יקותיאל – מנהל תפעול ופרויקטים

יערית ביצצו- מנהלת חשבונות.