חברי הנהלה וצוות

מלאכי לוינגר- יו”ר החברה

אלון יוניאן- מנכ”ל החברה

דירקטוריון החברה מורכב מנציגי ציבור, חברי מועצה ובעלי מניות החברה.

עו”ד מאיר בן שחר- יועץ משפטי של החברה

רו”ח רן לירון – רו”ח החברה

טליה קולני- הנהלת משרד

אברהם מורדכייב- מהנדס החברה

שרון יקותיאל – ניהול נכסים וניהול תפעולי.

נחמה פישילביץ’ – חשבת ומנהלת חשבונות.

שירה לוי – מזכירות