דירקטוריון

נציגות שם הדירקטור
יו”ר- ראש המועצה אליהו ליבמן
סיו”ר- חבר מועצה ישראל אזולאי
חבר מועצה ישראל ברמסון
עובד רשות לנה איזנשטיין
עובד רשות חיים שחר
נציג ישיבת ניר מיכאל דוכן
נציג מדרשת חברון ינון ברוכים
נציג הישוב היהודי אשי הורביץ