דירקטוריון

נציגות שם הדירקטור
יו”ר- ראש המועצה מלאכי לוינגר
סיו”ר- חבר מועצה ישראל אזולאי
חבר מועצה ישראל ברמסון
עובד רשות עוזיאל כהן
עובד רשות חיים שחר
נציג ישיבת ניר מיכאל דוכן
נציג מדרשת חברון ינון ברוכים
נציג הישוב היהודי אשי הורביץ